Philipp Rubens + Maria de Moy

No children
15741611
Birth: April 27, 1574Köln, Köln, Nordrhein-Westfalen
Death: August 28, 1611Antwerpen, Antwerpen, Flandern
15301587
Birth: 1530Antwerpen, Antwerpen, Flandern
Death: March 1587Köln, Köln, Nordrhein-Westfalen
15381608
Birth: February 8, 1538Antwerpen, Antwerpen, Flandern
Death: 1608Antwerpen, Antwerpen, Flandern
1586
Birth: January 1586Antwerpen, Antwerpen, Flandern
Death:
15341610
Birth: April 1534
Death: January 18, 1610Antwerpen, Antwerpen, Flandern

Facts and events

Marriage 1609

Inden naeme Gods amen. By desen tegenwordigen instrumente zy kondt ende kennelyck degenen die desen sullen seen ende hooren lesen, dat op heden den driyentwintichsten dach van Maert inden jaer XVI.c ende negen zyn voor ons notaris ende ghetuygen naegenaemt gecompareert MrPhilips Rubens secretaris deser stadt toecom bruydegom geasisteert met SrPeeter Rubens syn broeder ter eene, ende Jouffrou Marie de Moy toecom bruyt geassisteert met MrHendricks de Moy oock secretaris deser stadt ende jouffrouwe Clara van Gulick heuren vader en moeder, mitsgaders MrJan Brandt Griffier deser stadt, ende hebben vercleert onderlinge in communicatur ende in spraecke gebracht te hebben van een toecomende[...]a

Last change December 31, 201313:12:59

© Peter Kreutzwald, September 2020, powered by webtrees