Theresia Petronella Aleijda van Erckelens, 18171863 (aged 45 years)

Name
Theresia Petronella Aleijda /van Erckelens/
Given names
Theresia Petronella Aleijda
Surname
van Erckelens
Name
/Huberts/
Type
married name
Surname
Huberts
Birth August 1, 1817

Den 1sten Augustus 1817, is, op den Huize BYSTEYN, voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER verlost Vrouwe C. B. VAN TOMPUTTE, geliefde Huisvrouw van F. H. VAN ERKELENS.

N 36 ... jaar agtien hondert zeventien, den eersten augustus vertoorden ons Franciscus Hendricus van Erckelens oud drie en vijftig jaaren ... woonende op ... onder Putten ...en kind van het vrouwelijk geslagt ... declarant ... huisvrouw Cornelia Barbara van Tomputte den eersten augustus des morgens om negen uren geboren en aan welken hij de voornaam Theresia Petronella Aleida zonde geven ende ... Frans van de L... oud en ... van der Heyden oud jaaren ... voorlesung hebben geteken.

Associate August 1, 1817 (aged 0 days)

Godfather: Peter Leonard Alois van Erckelens (aged 14 years) — half-brother
Christening August 2, 1817 (aged 1 day)

1817 IIma august baptisata est Theresia Petronella Alyda Filia Parentum conjugum Domini F. H. van Erckelens et Catharina Tomputten. Patrines fuit Petrus Leonardus van Erckelens frater neonate

Birth of a sisterHenriette Theodora Anna van Erckelens
August 1821 (aged 4 years)
Shared note: No 61

No 61 Op heden Agsten Augustus agttien honderd een en twintig, des voorde middags ten Elf uren, compareerde voor Ons Coenraad Johan van Dedem van Driesberg, Schout des Ambts Putten - Provincie Gelderland, Ambtenaar van de Burgerlijken Staat, Franciscus Hendericus Alouisius Philippus van Erckelens, oud zevenenvyftig Jaren, Rentenier wonende te Putten en verklaarde in tegenwoordigheid van Gerrit Wolterssom oud eenendertig Jaren Deu... en Aart Doppenberg oud Negenenveertig Jaren veldragter wonende te Putten dat zyner huisvrouw Cornelia Barbara van Tomputte heden morgen om drie Uren is bevallen van een Dochter aan welke hij de Voornaamen geeft van Henrietta Theodora Anna. Waar van Wij deze Acte hebben opgmaakt, die na voolezing door ons den Comparant ende eerste getuige is getekend de laaste verklaar van ...

Christening of a sisterHenriette Theodora Anna van Erckelens
August 8, 1821 (aged 4 years)
Shared note: 8 August

8 August baptisata est Henrietta Theodora Anna Filia Parentum conjugum Domin. F. H. van Erckelens et Catharina Tomputte Matrina Hendrica Beneker nata Erckelens et patrinus Henricus van Tomputte

MarriageHenricus Bernhard Franziskus HubertsView this family
October 19, 1840 (aged 23 years)
Shared note: Aktenummer: 14

Aktenummer: 14 Huwelijksdatum: 19-10-1840 Huwelijksplaats: Putten Bruid: Theresia Petronella Aleida van Erckelens Leeftijd: 23 Doopplaats: Putten Beroep: zonder beroep Bruidegom: Hendrikus Bernardus Franciscus Huberts Leeftijd: 32 Doopplaats: Harderwijk Beroep: wijnkoper Moeder bruid: Cornelia Barbara van Tromputte Beroep: zonder beroep Vader bruid: Franciscus Hendricus van Erckelens Beroep: ambtenaar Moeder bruidegom: Elisabeth Maria Brink Beroep: zonder beroep Vader bruidegom: Hermanus Huberts Beroep: koopman Toegangsnummer: 0207 Burgerlijke stand Gelderland Inventarisnummer: 3340

Birth of a daughterCornelia Hermina Theresia Huberts
August 21, 1841 (aged 24 years)
Birth of a sonFranziskus Maria Henricus Huberts
December 1, 1842 (aged 25 years)
Birth of a sonPeter Theodor Huberts
September 12, 1844 (aged 27 years)
Birth of a sonAdrian Franziskus Arnold Huberts
March 29, 1846 (aged 28 years)
Death of a sonFranziskus Maria Henricus Huberts
August 5, 1846 (aged 29 years)
Death of a fatherFranziskus Hendrik Alois Philipp van Erckelens
January 26, 1848 (aged 30 years)
Shared note: Nr. 16

Nr. 16 Op heden den Zeven en Twintigsten Januarij des jaars achttien honderd acht-en-veertig, zijn voor Ons Johannes Jacobus van Loenen Fingerend Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Stad Harderwijk, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrik van Westendorp, oud Twee en Zeventig jaren, van beroep Horlogemaker en Hendrikus Theodorus van Westendorp, oud Twee en Dertig jaren, van beroep Schilder wonende beide alhier welke Ons hebben verklaard, dat op Woensdag den Zesen Twintigsten Januarij dezes jaars, des morgens ten vijf ure, Meester Franciscus Henricus Philippus Aloisius van Erckelens Wethouder dezer Stad, Echtgenoot van Vrouwe Cornelia Barbara van Tomputte, woonachtig en geboren alhier, zoon van Meester Petrus Franciscus van Erckelens in leven Juris .... Doctor en van Vrouwe Anna Gerarda Maria van Muilwijk, zonder beroep beide overleden, in de ouderdom van Drie en Achtig jaren ten zijnen huize in de Grote Markt Straat binnen deze Gemeente ist overleden. Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Ons met beide de Comparenten is getekend.

Burial of a fatherFranziskus Hendrik Alois Philipp van Erckelens
January 30, 1848 (aged 30 years)
Birth of a daughterTheresia Maria Franziska Huberts
February 9, 1848 (aged 30 years)
Death of a motherCornelia Barbara van Tomputten
February 12, 1849 (aged 31 years)
Shared note: Nr. 38

Nr. 38 Op heden den Dertienden Februarij des jaars achttien honderd negen-en-veertig, zijn voor Ons Johan Daniel Cornelis Carel Willem de Mol Wethouders Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Stad Harderwijk, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrik van Westendorp, oud Drie en Zeventig jaren, van beroep Horlogemaker en Coenraad Hamstra, oud Twee en Zettig jaren, van beroep Arbeider wonende beide alhier welke Ons hebben verklaard, dat op Maandag den Twaalfden Februarij dezes jaars, des Morgens ten vier ure, Cornelia Barbara van Tomputte zonder beroep Weduwe van Franciscus Henricus Aloijsius Philippus van Erckelens, geboren te Rotterdam, en wondende alhier, dochter van Adrianus van Tomputte en van diens huisvrouw Maria Alijda de la Tour, zonder beroep, beide overleden, in de ouderdom van Negen en zestig jaren ten huren huize en de Grote Markt Straat binnen deze Gemeente ist overleden. Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorleing door Ons met beide de Comparenten is geteekend.

Vrouwe Cornelia Barbara van Tomputte, weduwe van wijlen den WelEd. Geb. Heer Mr. Franciscus Hendricus Alouisius Philippus van Erckelens. Ofschoon hare ziekte niet lan duurde, leed zij echter veel, maar bleef steeds gelaten en volkommen berusten in den wil des Allerhoogsten. Zij was verheugd met de H. H. Sacramenten der stervendenn voorzien te zijn en gaf daarna, den ouderdom van ruim 69 Jaren bereikt hebbende in den vroegen morgen van den 12 Februarij 1849 haren Geest! Zij was eene moeder waardig om in de gedachtenis der goeden te leven; zij was zeer opletterd op hare huishouding, zij bad een waakzaam oog op al hetgeen wat er omging en op hare dienstboden, zij ging hen voor met arheiden en stelde hare handen met goed overleg te werk. Hare kinderen loofden haar en bedankten Got dat Hij hun zulk eene vrouw te hebben.

Birth of a daughterGertrud Philippa Maria Huberts
February 1850 (aged 32 years)

Christening of a daughterGertrud Philippa Maria Huberts
February 1, 1850 (aged 32 years)
Birth of a sonJohannes Hendricus Hermann Huberts
February 28, 1852 (aged 34 years)
Death of a sonJohannes Hendricus Hermann Huberts
September 19, 1852 (aged 35 years)
Birth of a sonLudwig Wilhelm Hendrick Huberts
June 18, 1854 (aged 36 years)
Death of a sisterHenriette Theodora Anna van Erckelens
December 23, 1860 (aged 43 years)

Nr. 115 Sterbe-Urkunde Bürgermeisterei Geldern, Kreis Geldern, Regierungs-Departement Düsseldorf. Im Jahre tausend achthundertsechzig, den vier und zwanzigsten Dezember, vormittags ... Uhr, erschienen vor mir Friedrich .... Bürgermeister von Geldern, als Beamter des Personenstandes der Peter Dohr, vierzig Jahre alt, Standes Bäcker, wohnhaft zu Geldern, welcher ein Nachbar der Verstorbenen zu sein angab und der Heinrich Bösker, dreiunddreißig Jahre alt, Standes Schuster, wohnhaft zu Geldern, welcher ein Nachbar der Verstorbenen zu sein angab, und haben diese beiden mir erklärt, dass am drei und zwanzigsten des Monatas Dezember des Jahres tausend achthundert sechzig Abends acht Uhr, verstorben ist: Henriette Theodora Anna van Erckelens, Ehefrau des hier wohnenden Kaufmannes Philipp Jodocus Theodor Joseph Roeffs, gebürtig zu Haus Bystein, Gemeinde Putten, Provinz Gelderland, neununddreißig Jahre alt, Standes ohne, wohnhaft zu Geldern, Regierungs-Departement Düsseldorf, Tochter von Franiziscus Henridus Aloysius van Erckelens, Standes Rentner, und von Cornelia Barabara van Tomputten, Eheleute, gestorben zu Harderwijk. Nach geschehener Vorlesung haben beide...

Burial of a sisterHenriette Theodora Anna van Erckelens
December 27, 1860 (aged 43 years)
INDI:_FID
KZSV-Z31

Death April 5, 1863 (aged 45 years)
Shared note: Nr. 53

Nr. 53 Op heden den zesten April des Jaars achttien hondert drie en zestig, zijn voor Ons Johan Daniel Cornel. Carel Willem de Mol Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Harderwijk, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrik van Westendorp oud zes en Aachtig jaren, van beroep Horlogmaker, en Aart ... oud fijf en dertig jaren, van beroep A...., wonende beide alhier, welko ons hebben verklaard, dat op Zondag den Vijfden April dezes Jaars, des Morgen ten vijf ure Theresia petronella Aleida van Erckelens, zonder beroep, huisvrouw van Hendricus Bernardus Franciscus Huberts, geboren te Putten en wonende alhier, dochter van Franciscus Henricus Philippus Aloisius van Erckelens en leven Wethouder dezer Gemeente, en van deens huisvrouw Cornelia Barbara van Tomputten, zonder beroep, beide overleeden, in den ouderdom van vijf en veertig jaren ten haren huize in de wollewever Straat binnen deze Gemeente is overleden. Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons met beide de aangevens is geteekend

Toegangsnummer: 0207 Burgerlijke stand Gelderland Inventarisnummer: 4382

Family with parents
father
17641848
Birth: March 2, 1764Haus Bijstein, Putten, Gelderland
Death: January 26, 1848Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
mother
17791849
Birth: September 1779Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland
Death: February 12, 1849Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
Marriage MarriageSeptember 7, 1807Putten, Putten, Gelderland, Netherlands
10 months
elder brother
18081808
Birth: July 5, 1808Haus Bijstein, Putten, Gelderland
Death: November 20, 1808Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
18 months
elder brother
18091809
Birth: 1809
Death: July 1809
16 months
elder brother
18101810
Birth: April 1810
Death: April 1810
22 months
elder brother
18121890
Birth: January 24, 1812Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
Death: January 23, 1890Aachen, Aachen, Nordrhein-Westfalen
4 years
elder sister
18151879
Birth: July 30, 1815Putten, Putten, Gelderland
Death: September 17, 1879
2 years
herself
4 years
younger sister
18211860
Birth: August 1821Putten, Putten, Gelderland
Death: December 23, 1860Geldern, Kleve, Nordrhein-Westfalen
Father’s family with Maria Katharina van Heilmann
father
17641848
Birth: March 2, 1764Haus Bijstein, Putten, Gelderland
Death: January 26, 1848Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
step-mother
17701803
Birth: September 1770Bree, Bree, Flandern
Death: June 26, 1803Putten, Putten, Gelderland
Marriage MarriageJune 29, 1802Stoutenburg, Leusden, Utrecht, Netherlands
1 year
half-brother
Family with Henricus Bernhard Franziskus Huberts
husband
18071883
Birth: November 28, 1807Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
Death: August 29, 1883Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
herself
Marriage MarriageOctober 19, 1840Putten, Putten, Gelderland, Netherlands
10 months
daughter
18411910
Birth: August 21, 1841Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
Death: November 24, 1910Zutphen, Zutphen, Gelderland
16 months
son
18421846
Birth: December 1, 1842Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
Death: August 5, 1846Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
22 months
son
18441920
Birth: September 12, 1844Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
Death: April 28, 1920Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
19 months
son
18461900
Birth: March 29, 1846Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
Death: December 23, 1900Breda, Breda, Noord-Brabant
23 months
daughter
18481879
Birth: February 9, 1848Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
Death: December 24, 1879Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland
2 years
daughter
18501904
Birth: February 1850
Death: March 4, 1904
2 years
son
18521852
Birth: February 28, 1852Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
Death: September 19, 1852Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
2 years
son
18541944
Birth: June 18, 1854Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
Death: September 22, 1944Harderwijk, Harderwijk, Gelderland
BirthView

Den 1sten Augustus 1817, is, op den Huize BYSTEYN, voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER verlost Vrouwe C. B. VAN TOMPUTTE, geliefde Huisvrouw van F. H. VAN ERKELENS.

BirthView

N 36 ... jaar agtien hondert zeventien, den eersten augustus vertoorden ons Franciscus Hendricus van Erckelens oud drie en vijftig jaaren ... woonende op ... onder Putten ...en kind van het vrouwelijk geslagt ... declarant ... huisvrouw Cornelia Barbara van Tomputte den eersten augustus des morgens om negen uren geboren en aan welken hij de voornaam Theresia Petronella Aleida zonde geven ende ... Frans van de L... oud en ... van der Heyden oud jaaren ... voorlesung hebben geteken.

ChristeningView

1817 IIma august baptisata est Theresia Petronella Alyda Filia Parentum conjugum Domini F. H. van Erckelens et Catharina Tomputten. Patrines fuit Petrus Leonardus van Erckelens frater neonate

MarriageView

Aktenummer: 14 Huwelijksdatum: 19-10-1840 Huwelijksplaats: Putten Bruid: Theresia Petronella Aleida van Erckelens Leeftijd: 23 Doopplaats: Putten Beroep: zonder beroep Bruidegom: Hendrikus Bernardus Franciscus Huberts Leeftijd: 32 Doopplaats: Harderwijk Beroep: wijnkoper Moeder bruid: Cornelia Barbara van Tromputte Beroep: zonder beroep Vader bruid: Franciscus Hendricus van Erckelens Beroep: ambtenaar Moeder bruidegom: Elisabeth Maria Brink Beroep: zonder beroep Vader bruidegom: Hermanus Huberts Beroep: koopman Toegangsnummer: 0207 Burgerlijke stand Gelderland Inventarisnummer: 3340

DeathView

Nr. 53 Op heden den zesten April des Jaars achttien hondert drie en zestig, zijn voor Ons Johan Daniel Cornel. Carel Willem de Mol Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Harderwijk, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrik van Westendorp oud zes en Aachtig jaren, van beroep Horlogmaker, en Aart ... oud fijf en dertig jaren, van beroep A...., wonende beide alhier, welko ons hebben verklaard, dat op Zondag den Vijfden April dezes Jaars, des Morgen ten vijf ure Theresia petronella Aleida van Erckelens, zonder beroep, huisvrouw van Hendricus Bernardus Franciscus Huberts, geboren te Putten en wonende alhier, dochter van Franciscus Henricus Philippus Aloisius van Erckelens en leven Wethouder dezer Gemeente, en van deens huisvrouw Cornelia Barbara van Tomputten, zonder beroep, beide overleeden, in den ouderdom van vijf en veertig jaren ten haren huize in de wollewever Straat binnen deze Gemeente is overleden. Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons met beide de aangevens is geteekend

Toegangsnummer: 0207 Burgerlijke stand Gelderland Inventarisnummer: 4382

© Peter Kreutzwald, September 2020, powered by webtrees